Menu
X
+
+
+
+
+
+
X

TERMENI DE UTILIZARE

a site-ului L'Oréal Professionnel.

Bine ați venit pe acest site dedicat mărcii L’Oréal Professionnel International, accesibil la următoarea adresă URL www.lorealprofessionnel.com/int („Site-ul”).

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii Termeni de utilizare, care guvernează utilizarea acestui Site. Prin utilizarea acestui site, se consideră că ați acceptat acești Termeni de utilizare fără rezerve.

Site-ul a fost dezvoltat și publicat de L’Oréal, o companie cu un capital de 111.718.302,80 € euro, cu sediul social situat la 14, Rue Royale 75 008 Paris, înregistrată în Registrul Comerțului din Paris sub numărul 632 012 100, adresă de e-mail [email protected]:, număr de telefon: +33140206000 (denumită în continuare „Compania” sau „noi”).

1. ACCESAREA SITE-ULUI

Pentru a accesa și utiliza acest Site trebuie să fiți adult (peste 18 ani) și să aveți o adresă de e-mail disponibilă și validă. Dacă sunteți minor, este necesară autorizarea prealabilă a părinților dvs.

Este posibil să vi se solicite să completați câmpurile obligatorii dintr-un formular, indicate ca atare printr-un asterisc. În acest caz, vi se va solicita să completați aceste câmpuri înainte de a intra pe Site. Orice înregistrare inexactă sau incompletă nu va fi acceptată.

Acceptați că datele pe care ni le transmiteți și care sunt stocate în sistemele noastre informatice sunt exacte și acționează ca dovadă a identității dumneavoastră. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice modificare aplicabilă acestor date.

Accesul la Site și/sau la anumite Segmente ale acestuia poate necesita utilizarea codurilor personale de acces. În acest caz, depinde de dvs. să luați propriile măsuri pentru a asigura confidențialitatea acestor coduri. Desigur, le puteți schimba oricând. Cu toate acestea, numărul de încercări de a accesa Site-ul și/sau anumite Segmente ale acestuia poate fi limitat pentru a preveni utilizarea frauduloasă a unor astfel de coduri. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice utilizare frauduloasă de care sunteți conștient(ă).

În cazul nerespectării regulilor descrise în acești Termeni de utilizare, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda accesul la Site. În acest caz, vă vom informa cât mai curând posibil.

Chiar dacă încercăm să menținem Site-ul accesibil în orice moment, nu vă putem garanta accesul în toate circumstanțele. De fapt, și în special din motive de întreținere, actualizare sau alte motive care sunt în afara controlului nostru, accesul la Site poate fi întrerupt.

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul și elementele care îl compun (cum ar fi mărci, imagini, text, videoclipuri etc.) sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Dezvoltarea acestui Site reprezintă o investiție semnificativă și o muncă comună din partea echipelor noastre. Din acest motiv, cu excepția celor stipulate în mod expres aici, nu v-am acordat niciun alt drept decât cel de a consulta Site-ul pentru uz strict personal și privat. Nu este autorizată nicio utilizare, reproducere sau reprezentare a Site-ului (în întregime sau parțial) sau a elementelor care îl compun, pe orice suport, în alte scopuri, inclusiv, dar fără a se limita la, scopuri comerciale. În mod excepțional, vă putem autoriza în mod expres să reproduceți și/sau să reprezentați tot sau o parte a Site-ului, pe anumite suporturi. Orice cerere de autorizare în acest sens trebuie depusă în prealabil la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

3. UTILIZAREA SITE-ULUI

În primul rând, dorim să vă reamintim că utilizarea Site-ului implică faptul că aveți la dispoziție resursele hardware și software necesare pentru utilizarea Internetului.

De asemenea, dorim să vă reamintim că Internetul nu permite garantarea securității, disponibilității și integrității transmisiilor de date, prin urmare nu putem fi trași la răspundere în cazul unor erori, omisiuni, ștergeri, întârzieri, defecțiuni (inclusiv, dar fără a se limita la, prin acțiunile virușilor), a liniilor de comunicație, a hardware-ului și a software-ului care nu se află sub controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau posibilei degradări a conținutului publicat pe acest Site.

A. Obligații generale ale Utilizatorului

Apărăm valorile toleranței și ale respectării drepturilor celorlalți. Acesta este motivul pentru care acest Site nu poate fi folosit ca vehicul pentru propuneri rasiste, violente, xenofobe, răuvoitoare, obscene sau ilicite.

În utilizarea acestui site, sunteți de acord să nu:

  • distribuiți conținut vătămător, defăimător, neautorizat, rău intenționat, care încalcă drepturile de confidențialitate sau de imagine, incită la violență, la ură rasială sau etnică;
  • utilizați Site-ul în scopuri politice, promoționale sau de prozelitism;
  • publicați conținut promoțional sau publicitar;
  • deturnați Spațiul de discuții de la scopurile propuse, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea lui ca serviciu de întâlniri;
  • distribuiți informații sau conținuturi capabile să deranjeze sensibilitățile tinerilor;
  • desfășurați activități ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea drepturilor privind software-ul, mărcile, fotografiile, imaginile, textul, videoclipurile etc.

Dorim să subliniem că trebuie să dețineți toate drepturile și/sau autorizațiile cu privire la orice conținut aplicabil pe care doriți să îl publicați pe acest Site. În acest sens, vă recomandăm să nu publicați conținut (în special fotografii) care prezintă articole arhitecturale recente, creații publicitare, imagini cu modele vestimentare în care poate apărea marca (inițiale, logo-uri, codul de culoare al mărcii etc.). În cele din urmă, vă atragem atenția că orice conținut (inclusiv, dar fără a se limita la, fotografii și videoclipuri) care prezintă minori nu va fi acceptat pe acest Site.

b. Prevederi specifice pentru anumite Segmente

Pe acest Site vă pot fi puse la dispoziție diferite Segmente: conținut descărcabil, aplicații on-line, conținut utilizator, spațiu de discuții etc. („Segmentele”).

(i) Conținut descărcabil

Este posibil să punem la dispoziție pe acest site conținut pe care sunteți autorizat să îl descărcați („Conținut descărcabil”). La descărcarea sau utilizarea unui astfel de Conținut descărcabil, se consideră că ați fost de acord să îl utilizați în conformitate cu acești Termeni de utilizare.

Vă acordăm, numai pentru uz personal și privat, fără drepturi de autor și pentru termenul legal de protecție a drepturilor de autor, un drept neexclusiv, netransferabil, de a utiliza conținutul descărcabil. Orice reproducere, reprezentare, modificare sau distribuire a Conținutului descărcabil trebuie să facă obiectul unei autorizații exprese prealabile din partea noastră. Orice cerere pentru acest tip de autorizare trebuie să ne fie transmisă în prealabil la următoarea adresă: [email protected]

(ii) Aplicații online

Este posibil să punem la dispoziție pe acest Site aplicații software („Aplicațiile online”). Vă acordăm, numai pentru uz personal și privat, fără drepturi de autor și pentru termenul legal de protecție a drepturilor de autor, un drept neexclusiv, netransferabil, de a utiliza aplicațiile online. Sunteți de acord să nu modificați, să adaptați, să reproduceți, să corectați sau să distribuiți Aplicațiile online și nici vreo marcă sau inscripție a titlului menționată pe astfel de Aplicații online și/sau orice media aferentă acestora.

Orice conținut pe care îl puteți crea sau produce cu aplicația online va fi considerat conținut de utilizator (așa cum este descris în secțiunea (iii) „Conținutul utilizatorului”

Vă rugăm să ne informați despre orice posibilă anomalie care afectează Aplicațiile online la următoarea adresă:

[email protected]

Vom face apoi tot posibilul pentru a corecta cât mai curând posibil orice astfel de anomalii posibile.

În cazul în care vă oferim un instrument/aplicație care vă permite să editați imagini (în special pentru a testa virtual un produs cosmetic), luați la cunoștință și sunteți de acord că un astfel de instrument/aplicație poate fi utilizat numai în scopuri personale și în conformitate cu destinația sa autentică. Nu sunteți autorizat să utilizați acest instrument/aplicație într-un mod care poate fi lipsit de respect, vătămător și/sau de încălcare a drepturilor terților. În consecință, nu sunteți autorizat să modificați și/sau să afișați imaginea unei terțe părți fără acordul expres prealabil al acestei terțe părți. În cele din urmă, nu sunteți autorizat să modificați și/sau să afișați, integral sau parțial, conținutul (modificat sau nu prin intermediul instrumentului/aplicației) furnizat cu instrumentul/aplicația (în special conținutul care afișează manechine/modele) fără acordul nostru expres prealabil.

(iii) Conținutul utilizatorului

Putem pune la dispoziție pe acest Site un spațiu dedicat conținutului utilizatorului, cum ar fi, de exemplu, text, fotografii, videoclipuri etc. („Conținutul utilizatorului”).

Trimițându-ne Conținut de utilizator, acordați automat utilizarea unei licențe mondiale, fără drepturi de autor, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, pentru a utiliza, copia, modifica, adapta, edita, distribui, traduce, crea lucrări derivate din, încorpora în alte lucrări, distribui și exploata în alt mod astfel de Conținut de utilizator (în întregime sau parțial) pe orice și pe toate mediile (inclusiv, fără a se limita la acest Site).

Ne acordați în mod expres dreptul de a folosi Conținutul utilizatorului pe propriile noastre site-uri web, dar și pe site-urile web ale terților, în special pe așa-numitele „rețele sociale”.

Recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea acestor rețele sociale este guvernată exclusiv de termenii și condițiile stabilite de aceste rețele sociale. În consecință, recunoașteți și sunteți de acord că termenii și condițiile menționate sunt obligatorii pentru noi în utilizarea Conținutului. Prin urmare, nu putem fi trași la răspundere pentru nicio utilizare de către noi sau de către un terț a conținutului în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de rețelele de socializare și în special, dar fără limitare, în ceea ce privește domeniul de aplicare al drepturilor, durata drepturilor și ștergerea Conținutului utilizatorului.

Veți fi singurul responsabil pentru orice pretenții ale terților legate de utilizarea Conținutului în conformitate cu termenii și condițiile rețelelor sociale.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, declarați și garantați că ați obținut toate autorizațiile necesare de la toți beneficiarii asupra Conținutului utilizatorului cu privire la o astfel de utilizare pe rețeaua de socializare.

În cele din urmă, luați la cunoștință și sunteți de acord (și confirmați că ați informat și obținut toate acordurile beneficiarilor) că acest conținut ar putea face obiectul comunicării „virale” (comunicare verbală) pe aceste site-uri web terțe și că nu vom fi răspunzători pentru nicio acțiune în acest sens.

Conținutul utilizatorului pe care îl publicați pe acest Site este în întregime alegerea dumneavoastră și răspunderea dumneavoastră exclusivă. Cu toate acestea, dorim să vă reamintim că acest Conținut al utilizatorului nu trebuie să intre în conflict cu legislația în vigoare sau cu standardele de moralitate acceptate și nu trebuie să încalce drepturile altora. În acest sens, ne rezervăm dreptul de a elimina în orice moment Conținutul utilizatorului care este vădit ilegal și/sau contrar standardelor de moralitate acceptate și/sau care încalcă drepturile altora.

Vă rugăm să ne informați despre orice Conținut de utilizator care apare contrar legislației în vigoare și/sau standardelor de moralitate acceptate și/sau principiilor enunțate aici și/sau care încalcă drepturile altora, la următoarea adresă: [email protected]

(iv) Spațiul de discuții

Este posibil să punem la dispoziție pe acest Site un spațiu care vă permite să comunicați cu alți utilizatori („Spațiul de discuții”).

Spațiul de discuții trebuie utilizat în conformitate cu legislația în vigoare, cu standardele de moralitate acceptate, cu principiile enunțate aici și cu respectarea drepturilor celorlalți.

Vă rugăm să ne informați despre orice comunicare ce apare contrar legislației în vigoare și/sau standardelor de moralitate acceptate și/sau principiilor enunțate aici și/sau care încalcă drepturile altora, la următoarea adresă: [email protected]

4. INFORMAȚII CONȚINUTE PE SITE

a. Dispoziții generale

Încercăm să vă oferim informații corecte și actualizate. Cu toate acestea, întrucât transmisiile de date și informațiile prin Internet nu beneficiază de o fiabilitate tehnică absolută, nu putem garanta acuratețea tuturor datelor care sunt incluse pe acest Site.

În plus, dorim să subliniem că pot apărea inexactități și omisiuni în informațiile disponibile pe acest Site, în special prin intruziunea unor terți. Vă rugăm să ne informați despre orice eroare sau omisiune la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

b. Informații despre produse și servicii

Dacă nu se prevede altfel, produsele și serviciile care vă sunt prezentate nu constituie o ofertă de vânzare, ci o prezentare generală a gamei de produse și servicii pe care le distribuim în țara în care este publicat acest Site.

c. Sfaturi și instrumente de diagnosticare

Sfaturile puse la dispoziție pe acest Site și/sau instrumentele de diagnosticare sunt simple simulări destinate obținerii de sfaturi de specialitate în cosmetică.

Informațiile orientative pe care acestea le furnizează nu pot înlocui în niciun caz un diagnostic medical sau o consultație clinică și niciun tratament medical.

În consecință, nu vă putem garanta întreaga satisfacție cu privire la sfaturile care rezultă din utilizarea unor astfel de instrumente și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru modul în care le veți utiliza.

Pentru orice informații suplimentare sau în caz de îndoială, vă recomandăm să vă consultați cu medicul dumneavoastră personal și/sau să ne scrieți la următoarea adresă: [email protected]

d. Link-uri hipertext

Legăturile hipertext implementate pe site-ul web vă pot duce către site-uri web publicate de terți, asupra cărora nu controlăm conținutul. În consecință, și în măsura în care aceste legături hipertext au fost incluse pe acest Site pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea unor astfel de site-uri web ale terților este în totalitate alegerea dumneavoastră și răspunderea dumneavoastră exclusivă.

În plus, dacă doriți să creați legături hipertext către acest Site, trebuie să ne transmiteți o cerere prealabilă de autorizare la următoarea adresă: [email protected]

e. Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt lăsate pe computerul dumneavoastră în timpul navigării dumneavoastră pe un site Web (cum ar fi de exemplu paginile consultate, data și ora consultării etc.) și care pot fi citite în timpul vizitei dumneavoastră pe același site Web.

Pentru a beneficia de toate funcționalitățile Site-ului, este mai bine să setați browserul să accepte cookie-uri. Dorim să subliniem că cookie-urile nu ne permit să vă identificăm, iar perioada de conservare a informațiilor înregistrate de cookie-uri pe computerul dumneavoastră este de 6 luni.

5. CONFIDENȚIALITATE ȘI DATE PERSONALE

Putem colecta date cu caracter personal care vă privesc, în special atunci când: (i) vă înregistrați pentru un serviciu; (ii) descărcați Conținut descărcabil; (iii) utilizați un Segment și/sau un instrument de diagnosticare; (iv) vă înregistrați pentru un joc/competiție; (v) ne trimiteți un e-mail; (vi) răspundeți la un chestionar sau studiu. Aceste date personale vor face obiectul unei prelucrări automate și pot fi utilizate în trei moduri diferite:

  • Studii statistice: compilăm și studiem datele dumneavoastră personale pentru a vă defini profilul și a adapta mai bine serviciile noastre la așteptările dumneavoastră. Aceste studii statistice sunt strict confidențiale;
  • Monitorizarea relației cu clienții: dacă ne trimiteți un mesaj, datele sunt păstrate și folosite pentru a trimite un răspuns la cererea dumneavoastră și pentru a asigura monitorizarea acesteia
  • Furnizarea de servicii: trimitere de buletine informative, acces la anumite spații de consiliere etc.
  • În plus, și dacă v-ați dat autorizația bifând caseta în acest scop, este posibil să vă transferăm datele către partenerii noștri comerciali.

În conformitate cu prevederile legilor privind confidențialitatea datelor, aveți dreptul la dezvăluire, corectare, adăugare și ștergere pentru datele care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, este suficient să ne trimiteți un e-mail cu dovada identității dumneavoastră la următoarea adresă: [email protected]

Numele operatorului comercial care manipulează informațiile personale este următorul:

6. MODIFICAREA SITE-ULUI ȘI A TERMENILOR DE UTILIZARE

Putem modifica conținutul și informațiile incluse pe acest Site, precum și Termenii de utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la, pentru a ne conforma cu noile legislații și/sau reglementări aplicabile și/sau pentru a îmbunătăți Site-ul. Orice modificare și/sau amendament vor fi integrate în acești Termeni de utilizare.

7. GĂZDUIRE SITE

Acest Site este găzduit de Microsoft Corporation, cu sediul social situat la 1 Microsoft Way - Redmond, Washington- 98052, STATELE UNITE, prin intermediul platformei Windows Azure.

8. REVISTĂ

Cu toate acestea, secțiunile accesibile prin fila „Revistă”, în special secțiunile „Stilul tău”, „Aspecte fierbinți”, „În culise”, „Streetstyle” și „Găsește Look” și, în general, tot conținutul „By PureTrend” sunt editate de societatea WEBEDIA:

Director de publicație: Raphaël Grandemange
Director editorial: Audrey Douvre

Aceste secțiuni, precum și tot conținutul „By PureTrend” sunt găzduite de WEBEDIA.